پاورپوينت رشته هاي اقتصاد با عنوان جايگاه توسعه اقتصادي در اســلام

پاورپوينت رشته هاي اقتصاد با عنوان جايگاه توسعه اقتصادي در اســلام

پاورپوينت رشته هاي اقتصاد با عنوان جايگاه توسعه اقتصادي در اســلام

پاورپوينت رشته هاي اقتصاد با عنوان جايگاه توسعه اقتصادي در اســلام در 22 اسلايد قابل ويرايش

 

براي تبيين هر چه بهتر« جايگاه توسعه اقتصادي» در اسلام و با توجه به مجال اندك،
مباحث اين نوشتار تحت 4 عنوان كلي ذيل
بررسي خواهد شد؛

  1. تعريف توسعه،
    2. هدف توسعه،
    3. نظامهاي توسعه و راهبردهاي آن.
  2. پايه‏هاي توسعه اقتصادي در اسلام.
  3. الف. توسعه در ادبيات اقتصادي
     از دهه چهل ميلادي به اين سو، «توسعه» به صورت اصطلاحي در اقتصاد رواج يافته است. در آغاز، توسعه را مترادف «رشد توليد ناخالص داخلي» مي‏دانستند؛ امّا با گذشت يك دهه، تجربه كشورهايي كه براي تحقّق توسعه، راه افزايش توليد ناخالص داخلي را پيموده بودند، نشان داد كه توسعه تنها پديده‏اي اقتصادي نيست، بلكه حالتي است كه ابعاد ديگر نيز دارد؛ ابعادي همچون توسعه سياسي، توسعه اجتماعي، و مانند آن‏ها.