تحقيق با عنوان نقش پرداخت الکترونیکی در تحقق نظام اداری الکترونیک

تحقيق با عنوان نقش پرداخت الکترونیکی در تحقق نظام اداری الکترونیک

تحقيق با عنوان نقش پرداخت الکترونیکی در تحقق نظام اداری الکترونیک

تحقيق با عنوان نقش پرداخت الکترونیکی در تحقق نظام اداری الکترونیک درفرمت ورد 15 صفحه قابل ويرايش

1-پرداخت الکترونیکی چیست ؟

 

پرداخت الکترونیکی به معنی پرداخت از سوی یک شخص به شخص دیگر ، یا سازمان و موسسه دیگر از طریق شبکه کامپیوتری و بدون مواجهه مستقیم است . در کلیه روشهای پرداخت الکترونیکی چهار گروه دخالت دارند که عبارتند از :

الف – بانک یا موسسه گشایش گر : بانک یا موسسه بانکی است که بستر پرداخت الکترونیکی را به منظور انجام خرید ایجاد می کند . به عبارت دیگر حساب های پرداخت الکترونیکی توسط این موسسات گشوده می شود . [1]

ب – مشتری یا پرداخت کننده : خریدارانی هستند که پرداخت الکترونیکی را طی مبادله کالا یا خدمات انجام می دهند .

ج – بازرگان یا دریافت کننده : افرادی هستند که مبالغ پرداخت های الکترونیکی را طی معامله کالا و خدمات دریافت   می کنند .

د – قانونگذار : ادارات دولتی که طی یک فرایند مقررات خاص فرایند پرداخت الکترونیکی را کنترل می کنند . پرداخت الکترونیکی می تواند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم انجام شود . در روش مستقیم خریدار و فروشنده بطور مستقیم با هم ارتباط دارند و در روش غیر مستقیم پرداخت از طریق حساب های بانکی و با واسطه بانک صورت کی پذیرد و این روش نیز به دو صورت قابل انجام است . یکی آنکه خریدار قبلاً مبلغی را به عنوان پیش پرداخت در حساب خود واریزی می نماید تا هنگام خرید از آن کسر گردد مثل بسیاری از حساب های حقوقی کارمندان و اشخاص که قبلاً مبالغی به حساب آنها واریز می شود .

حالت دوم به صورت اعتباری است که بانک پرداخت ها را بموقع خرید انجام می دهد بدون آنکه خریدار مبلغی از پیش در حساب بانکی خود واریز نماید ، در این روش بانک صورتحساب را برای مشتری خود ارسال می دارد .

 

 

 

1-1 - روشهای پرداخت الکترونیکی :

 

روشهای مختلفی برای پرداخت الکترونیکی وجود دارد که عبارتند از :

  • استفاده از کارتهای الکترونیکی
  • استفاده از پول الکترونیکی
  • روش پرداخت مستقیم شخص به شخص
  • چک های الکترونیکی
  • کارتهای هوشمند

 

 

1-2 - استفاده از کارتهای الکترونیکی :

 

این روش برای تجارت الکترونیکی در مدلهای B2C و B2B کاربرد دارد و شامل دو گروه عمده کارتهای اعتباری  Credit card )) و کارتهای بدهی ( Debit Card ) می شود . کارتهای اعتباری ، کارتهایی هستند که صاحبان آنها بدون آنکه مبلغی در حساب خود داشته باشند اجازه دارند تا سقف معینی از اعتبار خود خرید نمایند و بانک بلافاصله مبلغ خرید آنها را پرداخت می کند و لازم است مشتری در مهلت مناسب نسبت به پرداخت بدهی خود به بانک اقدام نماید و در غیر اینصورت بانک بهره های بالائی دریافت می دارد . کارتهای اعتباری “Visa” و “Master”     نمونه ای از این نوع کارتها محسوب می شوند . [2]

کارتهای بدهی یا ( Debit Card ) حالت اعتباری ندارند و هزینه اقلام خریداری شد ه مستقیماً از مبالغ موجود در حساب کارت برداشت می شود ، کارتهای مرتبط با حساب های حقوقی ، کارت تلفن و انواع عابر بانکها از این نمونه هستند . در کشور ما کارتهای اعتباری موجود از نوع Debit هستند و بانکها با توجه به شرایط خود کارتهای اعتباری یا Credit صادر نمی کنند .

سه عنصر اصلی در پرداخت از طریق کارتهای الکترونیکی تاثیر دارند که عبارتند از :

  • خریدار یا دارنده کارت
  • فروشنده یا بازرگان
  • صادر کننده کارت یا بانک و موسسه مالی صادر کننده کارت