تحقيق رشته حسابداری با عنوان تاثیر سیستم مدیریتی بر مدیریت حسابداری

تحقيق رشته حسابداری با عنوان تاثیر سیستم مدیریتی بر مدیریت حسابداری

تحقيق رشته حسابداری با عنوان تاثیر سیستم مدیریتی بر مدیریت حسابداری

تحقيق رشته حسابداری با عنوان تاثیر سیستم مدیریتی بر مدیریت حسابداری درفرمت ورد 22 صفحه قابل ويرايش

 

در این صفحه ویژگی های اخیر مدیریت حسابداری چینی و زمینه های عمومی و تولیدات ایستگاه تلفن سلولي چينی بررسي شده وجود دارد که با وضعیت ژاپنی آن مقایسه شده است.مخصوصا در شکل معاملات وسیع و تاثیر آن روی مدیریت حسابداری روشن شده است.در همان زمان این صفحه به یک انشعاب دو قطبی بین تجارت های بزرگ و موسسات مغلوب در صنعت اشاره می کند که بینشان رقابت قیمتی شدیدی وجود داشته است.در گذشته این امر شامل تجدید سازمان یافتن تجارت های بزرگ و موسسات مغلوب می شده که هر کدام بوسیله ی گسترش سرمایه گذاری ها و بالا آمدن مراکز اجتماعی همان ناحیه ها به سمت سیستم مدیریت حسابداری که یک نوع جدید از مدیریت حسابداری بین المللی است حرکت خواهد کرد.

لغات کلیدی:مدیریت حسابداری چینی،تلفن سلولی،ترکیب انواع مدیریت،الگو تولید

معرفی:

مقصود از این صفحه روشن کردن گرایش عمومی و زمینه های پیشرفت اخیر در مدیریت حسابداری در چین است که به صنعت تولیدات تلفن سلولی(شبکه ای)اشاره میکند.تولیدات چینی و رابطه ی آن با مدیریت حسابداری در مقابل با وضعیت ژاپنی ها بررسی شده است.و در همان زمان یک انشعاب دو قطبی اتفاق افتاد بین سرمایه گزاری های با موفقیت و شکست خورده در تولیدات تلفن سلولی چینی که آنالیز هم شده است.واضح است که راندن اجباری در طي یک سیستم مدیریت حسابداری جدید حتمی در چین که با سرمایه گذاری های چند ملیتی چینی در جهان توسعه یافت.به موجب این فرآیند سرمایه گذاری ها از طرف خودشان باعث تجدید سامان شدن سرمایه گذاری های سیستم مدیریت حسابداری رانده شد این امر میسر گردید.

P,88

این صفحه به طور واضح چهارچوب عمومی حال حاضر و آینده مدیریت حسابداری چینی را نشان می دهد.بوسیله ی امتحان کردن زمینه های تمایل های اخیر مدیریت حسابداری،این امر شروع می شود که در میان یک آنالیز اقتصادی و رشد تجارت چینی است.ویژگی های سیستم مدیریتی چینی با نوع سیستم های ژاپنی مقایسه می شوند.در گذشته شامل جریان تجدید سازمان کردن در سرمایه گذاری های مهم چینی بوده که یک حرکت اجباری حتمی جدید توسعه مدیریت حسابداری بین المللی تولید کرده است.

 

زمینه و خصوصیات حال حاضر مدیریت حسابداری چینی

مدیریت حسابداری چینی وقتی از زاویه رابطه های بین المللی بررسی شود در سه مرحله توسعه یافت،(خودکفایی،خودگردانی و کالای اقتصادی)در طول دوره های 1990-1949 در میان معرفی کردن و آموختن از غرب (مطابق استاندارهای بین المللی).در طی سال های 2000-1990 ملیت آنها برای قوانین بین الملل حال حاضر(جدول 1)شروع شد.

بعد از وفق دادن،بهسازی و سیاست باز در 1978دولت چین سرمایه گذاری ها و دایره های آکادمیک برای پیوستن سازمان تجارت جهانی،مدیریت حسابداری از کشورهای غربی(WTO) در 2001 انجام  داد.که نه تنها این ها برای معرفی ابزارهای پیشرفته و تئوری های مدیریت حسابداری از کشورهای غربی شروع شده،اما همچنین مدرنیزه کردن سیستم های مدیریت حسابداری متفاوت است از ویژگی های تنها قومی نژاد که مجزا شده است از کشورهای غربی.